Most recent comments
2021 in Books -- a Miscellany
Are, 7 months, 1 week
Moldejazz 2018
Camilla, 3 years
Romjulen 2018
Camilla, 3 years, 7 months
Liveblogg nyttårsaften 2017
Tor, 4 years, 7 months
Jogging og blogging
Are, 5 years, 7 months
Liveblogg nyttårsaften 2016
Are, 5 years, 7 months
Kort hår
Tor, 1 year, 7 months
Ravelry
Camilla, 1 year, 2 months
Melody Gardot
Camilla, 3 years
Den årlige påske-kommentaren
Tor, 3 years, 4 months
50 book challenge
Camilla, 7 months, 2 weeks
Controls
Register
Archive
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022

Temauke - Dannelse, v.1

Hva er egentlig dannelse. Det er ikke bare at man har gode manerer og oppfører seg korrekt, det er også at man har peiling på seiling. Tradisjonelt sett har "seiling" vært ensbetydende med historie, språk og vestlig høykultur. Jeg siterer fra vaskeseddelen på Dietrich Schwanitz - Dannelse:

Første del behandler den kulturelle basiskunnskapen: Europas historie presenteres som én stor fortelling, deretter fomidles høydepunktene innen vestlig litteruatur-, kunst-, musikk-, filosofi- og vitenskapshistorie.

I annen del ledes leseren gjennom språkets, bøkenes og skriftens verden. Hva er intelligens, kreativitet og refleksiv viten? Hvordan bidrar den kulturelle kunnskapen til vår selvforståelse? Hvorfor er det viktig å kjenne figurer som Don Quijote, Hamlet, Faust, Robinson, Dr. Jekyll og Mr. Hyde?

Tredje del inneholder oversiktlige tidstavler, en kommentert katalog over bøker som har forandret verden, og Schwanitz' egne anbefalinger for videre lesning.

Og da sier jeg, hva med realfagene? Teoriene som beskriver virkeligheten? Teoriene om hvordan solsystemet er dannet? Jeg ser at det står vitenskapshistorie der, men jeg regner med at det som står i boken er av Trivial Pursuit-kvalitet.

Det er naturlig at vi som europeere skal kjenne europas historie best, men vi burde også kjenne historie og kultur fra andre steder, ettersom dagenes mennesker reiser nokså mye.

Hva med film-historie, og moderne kunst? Nå har ikke jeg lest denne boken, men jeg ser for meg at det man mener inngår i dannelse i dag ikke er spesielt forskjellig fra det som inngikk i dannelse for hundre år siden.

At situasjonen er som beskrevet trenger man ikke stresse for å finne ut av. Et søk på Google på +nobelpris +fysikk gir 530 treff, et søk på +nobelpris +litteratur gir 9720 treff. Prøv et søk på nobelpris på Aftenposten, og se hvor mange artikler som handler om kjemi eller fysikk.

For å gjøre en innsats for at calcuttaguttas lesere skal blir mer dannede kjører jeg derfor på med en tema-uke. Hver dag skal jeg skrive litt grunnleggende om noe jeg mener burde være med i dannelsen, og jeg skal gjøre en innsats for å få tak i gjesteskribenter som skriver om ting de mener er viktige å kjenne til. Jeg håper også de andre mer eller mindre faste skribentene blir med på tema-uken.

-Tor Nordam

Versions:

Version 1

Tor, 31.01.05 15:40

Version 2

Tor, 24.07.10 23:44

Version 3

Tor, 29.01.12 20:10